Arbeidene på Foya Blanca er ferdige

Publisert

Arbeidet med å fornye vanninfrastrukturen i Foya Blanca-området i Alfaz del Pi er nå ferdig. Bydelen er en av de mest populære blant nordmenn i kommunen.

“Første fase av arbeidene, en investering på nesten en halv million euro for å modernisere og oppgradere installasjoner som er mer enn førti år gamle,” sier Toni Such, rådmann for byplanlegging.

Kloakknettet i urbanisasjonen går for det meste gjennom private tomter, og samler opp avløpsvannet som genereres av boligene. En detalj som kompliserer og fordyrer løsningen, sier byplanleggingsrådmannen i byen.

“Det at disse nettverkene går gjennom private tomter, gjør det vanskelig og ofte umulig å vedlikeholde dem på riktig måte”. En omstendighet som fører til hendelser i nettverkene som genererer en rekke ulemper for nabolaget. På den annen side, legger Toni Such til, “i Calle Violeta ble det oppdaget en rekke boliger som ikke var koblet til kloakknettet og som slapp ut vannet i septiktanker, med de potensielle miljøproblemene dette kan medføre”.

Arbeidet har derfor vært begrenset, og man har prioritert de mest presserende tiltakene fra et teknisk synspunkt: Calle Violeta, Calle Sauce og Calle Helecho.

Arbeidene, som er budsjettert til 484 909,77 euro, ble tildelt selskapet Tyosa Obras Públicas. Det er snakk om et område som domineres av frittliggende eneboliger. Foia Blanca er en av de eldste urbanisasjonene i kommunen, med en hydraulisk infrastruktur som er mer enn 40 år gammel og utilstrekkelig for å kunne tilby en tjeneste av høy kvalitet, og derfor er det installert et nytt forsynings- og avløpssystem i hele området, som er kompatibelt med gjeldende standarder, og med en forsynings- og avløpskapasitet som er tilstrekkelig til å opprettholde de strømmene som er planlagt av kommunens tekniske avdeling.

I forbindelse med de samme anleggsarbeidene, og i samarbeid med irrigasjonsfellesskapet for Canal Bajo del Algar, er det installert en gjenbrukbar vannledning for vanning, med mål om å bevare de tilgjengelige vannressursene ved å gjenbruke renset vann, slik at alle grøntområdene i urbanisasjonen kan vannes med resirkulert vann. Til slutt har alle de berørte gatene fått nytt dekke, noe som har forbedret slitasjegraden og sikkerheten, sammen med ny skilting, både horisontalt og vertikalt, noe som vil gjøre det mulig å tilpasse bruken av veiene bedre.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter