Åpent valg i Alfaz del Pi

Publisert

Landsbyen Alfaz del Pi har på få år vokst fra rundt et tusentall på 60-tallet til over 20.000 i dag. Den ganske tidligere ganske fattige landsbyen som tidligere har tilhørt Polop og hadde lenge levd i skyggen av tradisjonelt rikere nabobyer som Altea og Benidorm.

Med turismen kom brått pengene til den tidligere ganske søvnige landsbyen, formuer ble skapt nesten over natten og mange vil ha sin del.

 

Valgspesial 2011:

Åpent valg i Alfaz del Pi

Landsbyen Alfaz del Pi har på få år vokst fra rundt et tusentall på 60-tallet til over 20.000 i dag. Den ganske tidligere ganske fattige landsbyen som tidligere har tilhørt Polop og hadde lenge levd i skyggen av tradisjonelt rikere nabobyer som Altea og Benidorm.

Med turismen kom brått pengene til den tidligere ganske søvnige landsbyen, formuer ble skapt nesten over natten og mange vil ha sin del.

 

Valgspesial 2011:

Åpent valg i Alfaz del Pi

Kuppet i Rojales

PP overtar makten i Altea?

Valgskandalen i Alfaz del Pi til Madrid

Bitter kamp & maktmisbruk i Torrevieja

Korrupsjon i Orihuela

 

De kraftige endringene ligger til grunn for den politiske situasjonen i Alfaz del Pi. Byen ledes av ”klaner” og skillet mellom klanene følger ikke alltid partilinjene. Innad i partiene er det strid og det er inne nødvendigvis verken ordfører eller partileder som er den virkelige ”sjefen”.

Hva som kan skje i Alfaz del Pi etter valget er ganske åpent. PSOE og PP endte som like store partier etter PPs tilbakegang i 2007. PP kan tjene på misnøyen med PSOE-bystyret, men samtidig taper PP på alle korrupsjonssakene og koblingene til ubyggere. Det som trolig vil avgjøre om det blir bytte av ordfører i Alfaz del Pi er hvor mange kandidater det nye og uavhengige partiet CPA’S får og resultatet for partiet til den noe beryktede tidligere ordfører Antonio Fuster (AIDDA). Sistnevnte gikk i 2007 ned fra to til en plasser i bystyret og har siden spilt en perifer rolle i byen.

På trygg avstand
Antallet registerte bosatte utlendinger i Alfaz del Pi er så stort at de lett kunne overtatt styringen i byen. Det kan være en av grunnene til at politikerne frem til nå har holdt dem på trygg avstand. Ingen utlendinger har til nå hatt reell politisk innflytelse. Deres rolle har begrenset seg til å skaffe stemmer blant sine egne og være et politisk alibi mot spanjoler som ser fordelen av økt deltakelse fra utlendinger. Hverken blant PP eller PSOEs toppkandidater finner vi noen utlendinger. Eneste parti i Alfaz del Pi med utlendinger på topplass er CPA’S som har en engelskmann som nummer tre på listen. Partiet arbeider med å inkludere utlendinger som en viktig del av sitt partiprogram og arbeidsmåte.

Heller ikke i andre av byens organer er utlendinger med i særlig grad. Det lokale ”handelskammeret” COEMPA ledes ene og alene av spanjoler, utlendinger med interesse for å engasjer seg der har opplevd å bli skjøvet ut og rådhuset har heller ikke gjort noe for å rekruttere bredere til lokalpolitiet hvor politifolk med bedre språkkunnskaper kunne vært en stor fordel i ”turistbyen”.

Ganske avslørende
En titt rundt gatene i Alfaz del Pi viser at skiltingen som viser veien til turistkontoret og stranden står på Valenciano. Altså ikke hverken engelsk eller den type spansk som eventuelt forstås av utlendinger, kastiljansk. Kommunens egen webside som er ment å informere både innbyggere og besøkende turister eksisterer på to språk, Kastiljansk og Valenciano. De som er avhengig av å lese på engelsk blir av rådhuset henvist til Googles oversettingstjeneste.
Det er en prioritering som kan oppfattes som ganske avslørende i en kommune som profilerer seg som svært så internasjonal hvor flertallet av innbyggerne er innvandrere og hvor største næring er turisme.

Partido Popular
Ordfører Gabriel Such Pérez fra Partido Popular var ikke mer interessert i byen sin enn at han forlot politikken til fordel for et Pizzeria i Benidorm etter valgnederlaget i 2007 da PP tapte to plasser. Dagen ordførerkandidat for PP, Maite Huerta, er politisk et uskrevet blad og har tidligere arbeidet for Mercadona. Hun ble brått presentert som PPs kandidat etter en lang og bitter kamp innad i PP som i en periode opererte med minst to ”offisielle” ordførerkandidater.

Står fortsatt oppført
Det har også vært uklarhet om PPs ”norske” representanter. Eric Svanberg ble tatt ut av partilistene høsten 2010 etter hva man innad i partiet omtalte som ”hans juridiske problemer”.  I tilknytning til kunngjøringen av Svanbergs avskjedigelse ble det gjort offentlig at Maria Verdejo var partiets nye sekretær ansvarlig for de norske innvandrerne i Alfaz del Pi.
Maria Verdejo er gift med nordmannen Helge Andergren. Verdejo kontaktet Spaniaposten for som hun selv sier ”å korrigere den feil som ble skrevet om henne”. Hun nekter for at hun har denne nye rollen i partiet og forteller til Spaniaposten at hun ikke forstår hvor vi har fått det i fra. Hun står fortsatt oppført på partiets hjemmeside som ”Sekretær for nordmenn”. I tillegg til henne har ”Ana Brigitte” og Dag Stenbo figurert som partiets norske representanter. Ingen av dem står på partiets liste nå, men ”Ana Brigitte” figurerer fortsatt på reklamemateriell for PP.

Et av hovedforslagene fra PP ved forrige lokalvalg var å etablere en trikkeforbindelse mellom Albir og Alfaz del Pi, ifølge partiet skulle det hele finansieres av den regionale regjeringen i Valencia. Partiet har ikke fremmet forslag om dette som opposisjonsparti og det er strøket fra årets valgprogram. De mest profilerte sakene i programmet er å utbedre elveleiet i Boulevard de Los Musicos i Albir samt etablere et hotell i Alfaz del Pi som skal profileres mot ungdom. Partiets ”grønne” profil består blant annet av å bytte ut lyspærene i gatebelysningen med LED lys som bruker mindre strøm.

PSOE bystyret
Dagens PSOE styre omtales av mange som en stor skuffelse. Rådhuset har i praksis drevet en fire år lang valgkamp siden 2007. Man har ryddet opp i rådhusets administrasjon og kvittet seg med kritiske stemmer også innad i partiet ved å skyve dem ut av partiet.

Næringsdrivende i Alfaz del Pi har fått merke hvem som ”er med i klubben” og ikke. Man får ikke lenger disponere de arealer man tidligere brukte for å drive sin virksomhet. For så å oppdage at samme har blitt tildelt andre med mere ”riktige” forbindelser. Rådhusets presseavdeling har systematisk blitt brukt for å promotere hoteller hvis eiere er tilknyttet partiet.

Ordfører Vicente Arcos har i lokale medier blitt omtalt som svært så PR-kåt (foto adicto). I Spaniaposten har vi merket det ved at vi omtrent kan følge ordførerens dag time for time som pressemeldingene kommer inn om ordførerens besøk eller åpning av selv den minste ”pølsebod”. Da det norske selskapet Solgruppen flyttet lokaler fra et sted i Albir til et annet sted ble det i rådhusets pressemelding fremstilt som en nyetablering takket være ordførerens initiativ og næringspolitikk. Det var knapt grenser for hva nyetableringen ville bety for turisme i kommunen.

Nytt reglement
Rent praktisk har kommunen under PSOE blitt noe endret. Prostituerte er i praksis borte fra gatene, noe som skyldes både nytt ordensreglement i Alfaz del Pi samt at den økonomiske krisen har skapt mindre etterspørsel etter ”tjenestene” som tidligere ble tilbudt midt på gaten i Alfaz del Pi, selv før mørkets frembrudd. Byen har fått en ny idrettshall, noe Vicente Arces gjerne gjentar når han blir spurt om hva PSOE har gjort for byen. Det han ikke nevner er at prosjeket har vært planlagt helt fra før han ble valgt inn i 2007 og at det hele ble finansiert av staten.

Det som derimot ikke har blitt gjort noe med er det livsfarlige veikrysset ved N-332 hvor PP tidligere lovte rundkjøring uten å levere og PSOE i praksis akkurat det samme etter tidligere å ha stemt imot forslaget. Heller ikke jernbanestasjonen nære Albir som ble lovet i februar 2009 har det blitt noe av. Stasjonen skulle oppføres i nærheten av krysset ved Cami de la mar og La avenida del Albir, ikke langt fra McDonald, i gåavstand fra Albir.

Tradisjonelt er det Partido Popular som har stått for de største korrupsjonsskandalene i området. Men PSOEs byråd for byggesaker Manuel Granados, fikk mistanken rettet mot seg i flere artikler blant annet publisert i magasinet ”Sietedias”. Byråden med en årslønn på 29.999Euro har fått en svært eksklusiv Mercedes-Benz ML63 AMG i garasjen til en pris av 130.000 Euro i tillegg til ny båt som ifølge ”Sietedias” skal ha kostet 90.000 Euro.

Opposisjonen
Dagens PSOE byråd har kunne styre Alfaz del Pi med støtte fra det nye partiet CCE som stilte til valg for første gang i 2007. Partiets to representanter i bystyret er Isabel Davo som tidligere har vært viseordfører under PPs styre fra 2003 til 2007 i tillegg til forretningsmannen Francisco Zambrano. I februar 2011 gikk CCE ut av koalisjonen med PSOE og Isabel Davo har siden også gått ut av partiet. AIDDA har også vært en del av opposisjonen men deres grunnleggers renommé begrenser partiets muligheter.

CPA’S
CPAS Isabel Davo Alfaz del PiIsabel Davo er nå toppkandidat i det nye og uavhengige partiet CPA’S  (Ciudadanos por L’Alfas). Partiet sier at løsninger er ikke noe man finner med å gå til hverken høyre eller venstre, man skal fremover.

Foruten partiets ordførerkandidat Isabel Davo Soler, er Mari Carmen Fuster Pérez nummer to på listen og engelskmannen Frank Gomm er nummer tre i tillegg til en rekke helt vanlige innbyggere. Lenger nede på listen finnes også tidligere ordfører i Alfaz del Pi Juan Bautista Davo Soler. Han ble innsatt som ordfører etter at Antonio Fuster (PSOE & AIDDA) trolig hadde forsynt seg for grovt som ordfører i Alfaz del Pi gjennom 24 år. Han ble ”tatt” med millionverdier i eiendom i blant annet Albir, han neppe kunne ha kjøpt med ordførerlønnen. Legen Davo ble så innsatt som ordfører fra 2002 til 2003, men stilte ikke til valget i 2003. Han er nå tilbake i politikken på listen til CPA’S.

Økt satsing
Som et av punktene helt først i programmet til CPA’S står det om å bedre arbeidet for bedre integrasjon av utlendinger bosatt i Alfaz del Pi. Blant annet en økt satsning på spanskundervising for utlendinger og engelskundervisning for spanjoler som en del av dette, i tillegg til en rekke punkter for å forbedre trafikksituasjonen både langs N-332, hovedgaten gjennom Alfaz del Pi, Avda Pais Valenciana og steder i Albir som utkjøringen fra Mercadona. Partiet ønsker også å prioritere etableringen av et eget kontor for Policia Local i Albir.

CPA’S kan sitte med nøkkelen etter valget. Hvem Davo vil støtte kan avgjøre hvem som vil styre byen etter valget og om Spaniapostens analyse slår til vil hun støtte PSOE fremfor Partido Popular.

Les også:

Alfaz del Pi: Byråd med dyre vaner

Alfaz del Pi: Ordfører, byråd og politisjef anmeldt

Alfaz del Pi: Ordfører erkjenner å skylde penger

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter