Nå analyserer man Covid-tester lokalt

Publisert

Lokalsykehuset for Altea og Albir-området, Marina Baixa, har nå fått eget utstyr for å analysere Covid-tester. Med utstyret sykehuset nå har anskaffet seg vil man under maks 48 timer se resultatet av en PCR test.

Med dette slipper man å sende testene fra Villajoysa til Alicante som frem til nå har vært rutine. Med det løser man opp i de problemene man har sett når enkeltpersoner har måtte vente helt opptil ti dager, i de mest ekstreme tilfellene.

PCR-testen (Reacción en Cadena de la Polimersa) gir det mest sikre test-resultatet for Corona-viruset. Hurtig-testen er også mye brukt men den har en høyere feilmargin.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter