Alteas nye byplan ut på høring

Publisert

Utkastet til Alteas nye byplan er vedtatt og skal ut på åpen høring. Dokumentet som erstatter den gamle reguleringsplanen fra 1982 har som mål å bevare Altea slik byen er i dag. Ny utbygging skal ikke gå på akkord med vern av naturområder eller byens arkitektur. Bevaringen av gamlebyen står sentralt, men også områdene rundt. Kun en fjerdedel av kommunens areal vil være gjenstand for utbygging og områdene som i dag er fredet skal utvides med over 7.000 mål. Planen har kommet til gjennom bredt samarbeid og ble til slutt stemt frem av hele 80 prosent av kommunens representanter. Kommuneledelsen inviterer byens innbyggere til informative møter den 25. og 27. mars. Folk oppfordres til å komme med innspill.

I følge Altea kommune har den nye reguleringsplanen Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) seks hovedmål. Det første er å bevare de eldre delene av byen og det som kalles gamlebyen (Altea la Vella). Samtidig legges det vekt på at ikke bare disse områdene men også at resten av byen integreres slik at ny utbygging ikke går på akkord med Alteas «profil». Ansvarlig for urbanisme, Carolina Punset (CIPAL), understreker betydningen av konservering, slik at byen forsetter å være «en Middelhavets perle». Her handler det blant annet om at man ikke vil bygge for tett, men fortsette å bevare de grønne og åpne områdene i byen. Kun 26 prosent av kommunens areal vil i fremtiden kunne bygges ut og områdene som i dag er fredet skal utvides med over 7.000 mål.

En god kontroll med utbyggingen kan sees i sammenheng med hovedmål nummer to som handler om et generelt vern av naturområder. Den gamle planene fra 1982 hadde ingen eksplisitt beskyttelse av kommunens grøntareal, et punkt som er helt sentralt i den nye planen. Her handler det om å styrke vernet av naturen og områder som anses som viktige for det lokale jordbruket.

Et tredje moment er en bedre planlegging av infrastruktur, med blant annet nye løsninger for den økende bilparken i byen. Det skal lages 250 nye parkeringsplasser i sentrum og 150 utenfor (alle kommunale med gratis parkering). Byggingen av den nye strandpromenaden fra elven Algar til Albir trekkes også frem som et viktig punkt skal prioriteres.

Det fjerde viktige punktet som nevnes er at dagens boligområder (urbanisasjoner) integreres bedre i byen, slik at infrastrukturen i sentrum og periferi blir mer samkjørt. Her nevnes spesielt boligområdene i høydene bak byen og området Mascarat.

Det femte hensynet som trekkes frem er boligbygging og restaurering av hus i sentrumsområdene. Utbygging i sentrum er ønskelig, samtidig som det legges vekt på at eksisterende arkitektur bevares. Målet man har satt seg er at det innen bygge- og anleggsbransjen skapes 500 nye arbeidsplasser. Utviklingen skal være «bærekraftig».

Til slutt legges det vekt på at byens kulturarv får en generell og god beskyttelse. Foruten arkitekturen, nevnes momenter av spesiell verdi for innbyggerne i Altea som for eksempel de landlige områdene rundt byen, historiske steder, kirker (med tilhørende areal), samt den immaterielle kulturarven med folkefester (fiesta) og kulturelle arrangementer.

Det har vært bred politisk enighet om den nye planen som til slutt ble stemt frem av hele 80 prosent av representantene i kommunen. Både Partido Popular, CIPAL i kommuneledelsen og PSOE godkjente utkastet. Kun Compromís var imot. I følge ordfører Miguel Ortiz (PP) er Compromís likevel invitert med på det videre arbeidet med å ferdigstille dokumentet, fordi en reguleringsplan av denne typen anses som så viktig at den ikke bør være kun «én regjerings eller ett politisk partis verk, men resultat av samarbeid» der alle er med. Kommuneledelsen har også engasjert lokale arkitekter og byens entreprenører for å sikre en best mulig utredning. Byens innbyggere inviteres til informative møter den 25. og 27. mars klokken 19:30 i henholdsvis Centro Social de Altea og Centro Cultural de Altea la Vella. Folk oppfordres til å delta og komme med innspill.

Foto: Presentasjon av utkastet til ny PGOU i Altea, Ayuntamiento de Altea 2015.

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter