Altea: Vil gjenopplive «urbant» jordbruk

0
114
altea_urbant_jordbruk.jpg

I Altea har man satt i gang en rekke tiltak for å gjenoppta dyrkingen av jorder og parseller både «midt» i byen og i nærområdene. Det er flere formål med tiltakene. Tomme jorder skal få nytt liv til glede for alle, arbeidsledige skal aktiveres og noen av dem får jobb umiddelbart og andre kan regne med å livnære seg som jordbrukere på sikt.

I Altea har man satt i gang en rekke tiltak for å gjenoppta dyrkingen av jorder og parseller både «midt» i byen og i nærområdene. Det er flere formål med tiltakene. Tomme jorder skal få nytt liv til glede for alle, arbeidsledige skal aktiveres og noen av dem får jobb umiddelbart og andre kan regne med å livnære seg som jordbrukere på sikt.

Etter en voldsom vekst over flere tiår har flere tomter, jorder og jordbruksarealer blitt stående å forfalle. Appelsin-  og olivenlunder er overgrodd og trærne trenger stell. Eierne har latt jorda forfalle enten av mangel på tid og interesse. Eller man har forventet å kunne selge arealet til utbyggere for å bygge boliger. Tidene har forandret seg og i Altea ser man nå på hvilken retning byen skal utvikle seg og hvordan man kan «rydde» opp etter tiår med hektisk byggeaktivitet i en liten by. Tidligere var Altea preget av aktivt jordbruk nesten midt i bykjernen. Tradisjonen er nå på vei tilbake og Altea var første kommune i område med initiativer for å tilby innbyggerne parseller for å dyrke sine egne frukt og grønnsaker gjennom prosjektet «Huertos urbanos» (Urbane grønnsakshager).

Utdanning og økologisk marked
Rådhuset setter i gang et program hvor eiere av jordbrukslapper kan få hjelp av rådhuset til å rydde opp på tomten. Beskjære trær og reparere vanningsanlegg er noe av det rådhuset kan hjelpe til med. Samtidig setter man i gang i Altea en utdannelse for agronomer, hvor man i samarbeid med jordbruksskoler andre steder i provinsen og det lokale bondelaget vil utdanne nye bønder som vil kunne livnære seg med å dyrke den fruktbare jorden i Altea. Det er spesielt fokus på økologiske metoder og man vil en gang i måneden sette opp et marked hvor bøndene selv kan selge produktene sine direkte til forbrukerne.

Total 45 småparseller blir gjort disponible til både arbeidsledige og andre interesserte som er i jobb. Etter en periode med teoretisk og praktisk utdanning vil de som deltar i prosjektet få tilbudt større jordbruksarealer.