Altea: Tidligere omsorgsbygg direktør anmeldt

Rødt, med Erling Folkvord i spissen, har anmeldt tidligere direktør i omsorgsbygg, Jan-Egil Clausen, for grovt misbruk av sin offentlige stilling og korrupsjon i forbindelse med Oslo kommunes sykehjemsprosjekt på Monte Molar i Altea.

To ulovlige avtaler resulterte i at Oslo kommune utbetalte 5,6 millioner kroner til prosjekt- og byggeledelse, avtalene har påført kommunen store økonomiske tap.

– Pengene ble utbetalt til et firma som kalles Axla Consulting. De har ikke levert stort annet enn timelister og månedsfakturaer, og heller få resultater, sier Erling Folkvord.

Rødt, med Erling Folkvord i spissen, har anmeldt tidligere direktør i omsorgsbygg, Jan-Egil Clausen, for grovt misbruk av sin offentlige stilling og korrupsjon i forbindelse med Oslo kommunes sykehjemsprosjekt på Monte Molar i Altea.

To ulovlige avtaler resulterte i at Oslo kommune utbetalte 5,6 millioner kroner til prosjekt- og byggeledelse, avtalene har påført kommunen store økonomiske tap.

– Pengene ble utbetalt til et firma som kalles Axla Consulting. De har ikke levert stort annet enn timelister og månedsfakturaer, og heller få resultater, sier Erling Folkvord.

– Nå har bystyret i Oslo skrinlagt hele sykehjemsprosjektet. 7. desember ble det bevilget 24,6 millioner kroner for å dekke mesteparten av utgiftene til prosjektet hittil. De samlede utgiftene på hele prosjektet kommer trolig opp i 30 millioner kroner. Det eneste Oslo kommune sitter igjen med er en tomt som ble kjøpt for 3,4 millioner kroner i 2005. Hva den eventuelt kan selges for er høyst usikkert, fortsetter Folkvord.

Relaterte saker