Altea skal bli bedre på resirkulering

Publisert

Altea kommune er i gang med en ny kampanje som skal øke folks bevissthet rundt resirkulering. Hvert år produseres det over 13.000 tonn søppel i kommunen hvorav under ti prosent går til gjenvinning. Selv om nivået i dag ligger på gjennomsnittet for Spania er det i følge kommunen rom for forbedringer. I forbindelse med kampanjen «I love Altea» vil det bli delt ut gule, grønne og blå søppelposer for henholdsvis plast, glass og papp og papir. I første omgang er målet å komme opp i en andel på rundt 30 prosent resirkulering.

Med slagordet «I love Altea» og «Reciclar es un juego de todos» (Å resirkulere er en lek for alle) skal Alteas innbyggere og forretningvirksomheter lokkes til økt sortering av søppel. I følge tall fra kommunen ligger byen i dag omtrent på gjennomsnittet for Valencia-regionen og Spania. På visse områder er innbyggerne bedre enn andre, som for eksempel når det gjelder glass, mens på andre områder er innsatsen dårligere blant annet når det gjelder plast.

Av dagens 13.000 tonn søppel går bare litt over tusen tonn til resirkulering noe som er mindre en ti prosent av alt avfallet. Hver innbygger i Altea resirkulerer rundt 45 kilo søppel i året. Det tilsvarer mellom 8 og 9 prosent av alt søppelet kommunen genererer. Selv om dette er gjennomsnittlig for Spania er det langt fra bra når man sammenlikner med en del andre land i Europa, mener kommuneledelsen. Det vises blant annet til Østerrike og Tyskland der rundt 60 prosent av søppelet går til resirkulering.

For å bevisstgjøre forbrukerne vil det bli satt opp stands, delt ut brosjyremateriell og kjøleskapsmagneter og ikke minst 9.000 plastposer for resirkulering som gis ut gratis. Posene vil ha fargekodene gul for plast, grønn for glass og blå for papp og papir, 3.000 i hver kategori.

Målet Altea kommune har satt seg er i første omgang er å komme opp i en andel på 30 prosent resirkulering, over tjue prosent mer enn i dag. Foruten å være miljøvennlig, er resirkuleringen også hensiktsmessig ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. For hvert tonn mer søppel man klarer å resirkulere tjener man penger opplyser kommunen.

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter