Altea: Rødt har anmeldt spansk advokatkontor

Publisert

Erling Folkvord har på vegne av bystyregruppen til Rødt i Oslo vært i Spania og anmeldt et advokatfirma og to spanske advokater til Agencia Tributaria (skattekontoret) i Benidorm i forbindelse med Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i på Monte Molar i Altea.  Det er snakk om firmaet MTNEZ. DE LECEA – PROCURADORES og advokatene Samuel Martinez de Lecea Muñoz og Luis Hurtado Cejas.

Erling Folkvord har på vegne av bystyregruppen til Rødt i Oslo vært i Spania og anmeldt et advokatfirma og to spanske advokater til Agencia Tributaria (skattekontoret) i Benidorm i forbindelse med Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i på Monte Molar i Altea.  Det er snakk om firmaet MTNEZ. DE LECEA – PROCURADORES og advokatene Samuel Martinez de Lecea Muñoz og Luis Hurtado Cejas.

Den 10. Desember ble det kjent at Rødts bystyregruppe har anmeldt tidligere Omsorgsbyggdirektør Jan-Egil Clausen for grovt misbruk av sin offentlige stilling og korrupsjon i forbindelse med utbetalingene på 5,6 millioner kroner til svenske Magnus Dahlberg og hans Axla Consulting S.L.

Det spanske advokatfirmaet og de to advokatene er anmeldt for å ha mottatt høyst irregulære og for høye meglerhonorær i forbindelse med salget av tomten på Monte Molar. Advokatene skal dessuten ikke ha betalt moms for sine tjenester. I anmeldelsen fra Rødt heter det seg.

Oslo kommune inngikk to kontrakter i Altea i desember 2005. Den ene er en kontrakt om kjøp av en tomt på Monte Molar i Altea. Den andre er en kontrakt med advokatfirmaet MTNEZ, DE LECEA ABOGADOS – PROCURADORES. (Denne kontrakten er vedlegg 2.)

Det framgår av den siste kontrakten at tomtekjøper skal betale et meglerhonorar som utgjør en tredjedel av kjøpesummen for tomta. Et så oppsiktsvekkende og irregulært høyt honorar kan tyde på at honoraret egentlig har tjent andre formål eller skal dekke andre utgifter enn det som framgår av kontrakten.

Oslo kommune betalte meglerhonoraret på de tidspunkter som var bestemt i kontrakten, henholdsvis 22.12.2005 og 06.09.2006. Fakturaene ble imidlertid ikke sendt til Oslo kommune før den 17.06.2009(!). Dette fremgår på fax-kopiene av de fire fakturaene. Fakturaene med tilhørende utbetalingsbilag følger som vedlegg 3, 4, 5 og 6.  Det er oppsiktsvekkende at de to advokatene ikke sendte faktura før etter at Omsorgsbygg gjentatte ganger hadde krevet det.

Videre er det for meg oppsiktsvekkende at disse fakturaene ikke er påført moms. Slik jeg har forstått spansk lov, er megling av fast eiendom underlagt MVA etter en sats på 7 %.  Også i Norge er meglerhonorarer avgiftspliktig. Oslo kommune har imidlertid ikke hatt bemerkninger til dette. I et notat til styret i Omsorgsbygg Oslo KF i august 2009 skriver nåværende direktør at disse fakturaene nå ”er mottatt og funnet i orden.”

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter