Altea: PP utsetter arbeidet med strandpromenaden

Publisert

Strandpromenaden i Altea har lenge vært klar for restaurering og fornyelse. En plan for å ta fatt på arbeidet ble vedtatt i mai 2011. Med støtte fra regjeringen i Madrid, ble det i november samme år satt av egne midler til prosjektet. Til nå er ingenting gjort.

I budsjettet for 2011 var det i følge avisen Información satt av 2,9 millioner euro til utbedring. Dette beløpet ble redusert til 600.000 euro og starttidspunktet for arbeidet ble utsatt til slutten av 2013.

Strandpromenaden i Altea har lenge vært klar for restaurering og fornyelse. En plan for å ta fatt på arbeidet ble vedtatt i mai 2011. Med støtte fra regjeringen i Madrid, ble det i november samme år satt av egne midler til prosjektet. Til nå er ingenting gjort.

I budsjettet for 2011 var det i følge avisen Información satt av 2,9 millioner euro til utbedring. Dette beløpet ble redusert til 600.000 euro og starttidspunktet for arbeidet ble utsatt til slutten av 2013.

Årsaken til at budsjettet ble kuttet i 2011 var, i følge kommunen, økonomiske nedgangstider og krav til innsparinger i Alicante-provinsen og Valencia-regionen. Opposisjonspartiet PSOE frykter nå at den PP-ledede kommunen kommer til å nedprioritere prosjektet ytterligere.

I følge PSOEs kongressmedlem og visesekretær for Alicante-provinsen Herick Campos har prosjektet, som den forrige PSOE-regjeringen i Madrid ga støtte til, blitt nedprioritert og utbedringsplanene blitt redusert.

Han mener det er urovekkende at ingenting ble gjort i 2011 og at ingenting vil bli gjort i 2012. Nå frykter han at det samme skal skje for 2013. I tillegg til de årlige budsjettkuttene er de totale kostnadene for hele prosjektet, fra 2012 til 2013, redusert med neste én million euro, sier Campos.

Campos mener at en del av problemet ligger på nasjonalt nivå – at PP-regjeringen i Madrid fører en innsparingspolitikk der regionene og provinsene forskjellsbehandles. Dette mener han er tydelig for Valencia-regionen og Alicante-provinsen, der det i følge ham investeres langt mindre enn i resten av landet.

Han begrunner påstanden med å vise til at landsgjennomsnittet for investeringer per person er på 225,53 euro, mens det i Valencia-regionen ligger på 132,85 euro. Skal man kompensere for underskuddet i Alicante, når det gjelder investering, bør denne provinsen få tilført 170 millioner euro mer gjennom det nasjonale budsjettet, mener Campos.

Tidligere i måneden avholdt PSOE et møte i Altea, der Campos og et utvalg av partiets tillitsvalgte i kommunen og i regionen kom sammen for å diskuterte situasjonen, blant dem Gustavo Cuesta, som er leder for PSOE i Altea og Eloy Hidalgo, som er partiets talsmann i kommunestyret.

Cuesta og Hidalgo mener PP-ledelsen i Altea fører en skjult politikk der de gjør gradvise kutt i budsjettet og trenerer prosjektet. I følg dem er ikke PP åpne om hvilke planer de faktisk har for promenaden.

Av Ole C. Glad

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter