13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Altea: Planløse pris- og avgiftsøkninger

Økning av skatter og avgifter, men ingen politisk plan for kommunen. Det er opposisjonens karakteristikk av PP-ledelsens avgjørelse om å øke avgifter og sette opp prisen på offentlige tjenester i 2013.

«Avgifter, prisen på offentlige tjenester, skatter.. absolutt alt kommer til å bli dyrere i Altea» heter det i uttalelsen.

I følge opposisjonen er det snakk om «iver» etter å få inn inntekter fra en kommuneledelse som ikke har vært i stand til å legge frem en troverdig strategi for hvordan man skal klare å holde hodet over vann i nedgangstider og få fart på den økonomiske veksten i kommunen.

Økning av skatter og avgifter, men ingen politisk plan for kommunen. Det er opposisjonens karakteristikk av PP-ledelsens avgjørelse om å øke avgifter og sette opp prisen på offentlige tjenester i 2013.

«Avgifter, prisen på offentlige tjenester, skatter.. absolutt alt kommer til å bli dyrere i Altea» heter det i uttalelsen.

I følge opposisjonen er det snakk om «iver» etter å få inn inntekter fra en kommuneledelse som ikke har vært i stand til å legge frem en troverdig strategi for hvordan man skal klare å holde hodet over vann i nedgangstider og få fart på den økonomiske veksten i kommunen.

Pris- og avgiftsøkningene skal gjelde samtlige av kommunens ansvarsområder. Blant annet skal søppelavgiften opp med 25 % og eiendomsskatten (IBI) med minst 10 %.

Opposisjonen anser avgiftsøkningene som et tillitsbrudd overfor innbyggerne. De legger vekt på at økonomiske nedgangstider allerede har rammet mange hardt og at prisøkningen først og fremst kommer til å gå utover vanlige barnefamilier.

Relaterte saker

- Advertisement -