Altea: Oslo kommune hadde kjennskap til svarte penger

Ifølge Erling Folkvord (Rødt), hadde Oslo kommune kjennskap til at det var svaret penger involvert i sykehjemsprosjektet i Altea allerede i 2005. Uttalelsen kommer i kjølvannet av granskningsrapporten til PriceWaterHouse Coopers (PwC), som slakter kommunens behandling av saken.

Ifølge Erling Folkvord (Rødt), hadde Oslo kommune kjennskap til at det var svaret penger involvert i sykehjemsprosjektet i Altea allerede i 2005. Uttalelsen kommer i kjølvannet av granskningsrapporten til PriceWaterHouse Coopers (PwC), som slakter kommunens behandling av saken.

PwC rapporterer blant annet om ”svak internkontroll”, ”ansvarsfraskrivelse”, ”svakheter ved prosjektgjennomføringen” og ”uklare omstendigheter ved overføring av 1,1 millioner norske kroner”. Folkvord sier til TV 2 at det ble varslet om svart betaling for første gang i august 2005, og at denne betalingen er utført via en kontrakt i desember samme år, som siden ble skjult i regnskapet.

Relaterte saker