Altea: Kritisk til kommunens outsourcing

0
49

Opposisjonen i Altea kritiserer kommuneledelsen (PP-Cipal) for unødvendig outsourcing. Oppgaver kommunen selv kunne håndtert blir i følge Bloc Compromís satt ut til eksterne firmaer.

Trepartikoalisjonen mener det satses for lite på å utvikle kommunens egen kompetanse.

Med den rette innsatsen kunne lokaladministrasjonen blitt både bedre og mer effektiv enn den er i dag, sier opposisjonen.  

Bloc Compromís er også kritiske til skatte- og avgiftspolitikken og mener PP og Cipal øker skattetrykket for kommunens innbyggere, «år etter år», uten å ha lagt en plan for hvordan lokaløkonomien skal styrkes.

Opposisjonen i Altea kritiserer kommuneledelsen (PP-Cipal) for unødvendig outsourcing. Oppgaver kommunen selv kunne håndtert blir i følge Bloc Compromís satt ut til eksterne firmaer.

Trepartikoalisjonen mener det satses for lite på å utvikle kommunens egen kompetanse.

Med den rette innsatsen kunne lokaladministrasjonen blitt både bedre og mer effektiv enn den er i dag, sier opposisjonen.  

Bloc Compromís er også kritiske til skatte- og avgiftspolitikken og mener PP og Cipal øker skattetrykket for kommunens innbyggere, «år etter år», uten å ha lagt en plan for hvordan lokaløkonomien skal styrkes.

I kommunens budsjett for 2013 er inntektene beregnet til 25,7 millioner euro, mens utgiftene til sammenlikning er på 24,7 millioner euro.

I følge opposisjonen bryter den politiske ledelsen med egne valgløfter i et forsøk på å redde seg ut av et offentlig underskudd de selv er skyld i.