Altea: Flytter omstridt sykkelsti

Publisert

Altea kommune har fått tillatelse til å flytte sykkelstien som går langs strandpromenaden i byen. Dagens plassering av sykkelstien går tvers gjennom uteserveringen til en rekke restauranter og har gjentatte ganger ført til konflikter mellom restauranteiere, fotgjengere og syklister.

Kommunen valgte i sommer å stenge sykkelstien helt på visse tider av døgnet. For å unngå liknende tilstander neste sommer har kommunen derfor søkt om tillatelse for å legge om traseen til sykkelstien.

Ifølge La Marina Plaza bekrefter kommunale kilder at de har mottatt fullmakt fra de regionale myndighetene i Valencia som gjør det mulig å gjennomføre arbeidet med å utbedre sykkelstien i løpet av 2015.

Det to-delte infrastrukturprosjektet som nå er godkjent tar sikte på å utvide sykkelstien helt fra til Algar-elven og løse utfordringene rundt de to mest konfliktfylte traseene av sykkelstien.

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter