Altea får ny fasada mot sjøen

0
57
altea_gamleby(2).jpg

En fornyelse av kystlinjen i Altea er tatt med i statsbudsjettet for 2012 og kommunen har fått 24 måneder for å ferdigstille prosjektet som ble presentert for første gang i Altea 2006.

Etter at ordfører i Altea, Miguel Ortiz (PP), fikk gladnyheten, samlet han representanter fra alle partiene for å diskutere detaljene rundt prosjektet.

Han har uttalt at dette er en svært positiv nyhet for Alteas innbyggere og at de nå endelig kan starte på et prosjekt som er grunnleggende for byens utvikling og fremtid.

En fornyelse av kystlinjen i Altea er tatt med i statsbudsjettet for 2012 og kommunen har fått 24 måneder for å ferdigstille prosjektet som ble presentert for første gang i Altea 2006.

Etter at ordfører i Altea, Miguel Ortiz (PP), fikk gladnyheten, samlet han representanter fra alle partiene for å diskutere detaljene rundt prosjektet.

Han har uttalt at dette er en svært positiv nyhet for Alteas innbyggere og at de nå endelig kan starte på et prosjekt som er grunnleggende for byens utvikling og fremtid.

Ortiz fikk beskjed allerede i januar om at de var tildelt midler for bevaring av gamlebyen, og takket være et godt samarbeid mellom kommuneledelsen og regionalregjeringen, har de nå også fått satt av midler til prosjektet i statsbudsjettet som fornye byens sjøfront. Det vil blant annet bli bedre og større strender og en rekke nye moloer.

Det er området fra ”Rio Algar” til båthavnen i Altea som nå skal få et betydelig ansiktsløft.
De ønsker at hele kystlinjen skal være lik i utforming, utsmykning, belysning, sykkelstasjoner, informasjonstavler og punkter med benker og avfallsdunker.

Prosjektet har også som mål å få en løsning på ”El Charco”, den innebygde "vanndammen" i Altea.
Den har to moloer som strekker seg sammen og det er bare en liten åpning der vannet kan strømme inn og ut.

Det innestengte vannet har ikke blitt tilstrekkelig fornyet, noe som har ført til dårlig vannkvalitet, vond lukt, forurensing og mange insekter.

Nå ønsker kommunen å fjerne moloene som forhindrer gjennomstrømmingen, men de vil også beskytte kystlinjen.

Løsningen som er presentert er å lage en 40 meters bred strand, noe de mener vil bli penere for øyet i tillegg til at kysten beskyttes.

Dette vil bli en forlengelse av byens strandlinje og knytte dem sammen.