13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Altea: Byggeprosjekt i naturområde skrinlegges

Høyesterett i Madrid har avsagt endelig dom over det enorme byggeprosjektet «Los puentes del Algar» i Altea kommune. Kommunen og firmaet Altea Futura la i 2000 frem en plan for å bygge 6000 boliger, fire soner med hoteller, tre handelssentre og en golfbane i et naturområde ved elven Algar i Sierra Bernia nord for Altea sentrum. Etter 12 års kamp kan motstandere av prosjektet endelig puste lettet ut. Utbyggingsplanene skrinlegges.  

Høyesterett i Madrid har avsagt endelig dom over det enorme byggeprosjektet «Los puentes del Algar» i Altea kommune. Kommunen og firmaet Altea Futura la i 2000 frem en plan for å bygge 6000 boliger, fire soner med hoteller, tre handelssentre og en golfbane i et naturområde ved elven Algar i Sierra Bernia nord for Altea sentrum. Etter 12 års kamp kan motstandere av prosjektet endelig puste lettet ut. Utbyggingsplanene skrinlegges.  

Dommen fra Tribunal Supremo går imot avgjørelsen fra underretten i Valencia som mente det var opp til Altea kommune alene å bestemme hva som skulle skje i det aktuelle området. I tillegg til å overprøve underrettens dom, har Tribunal Supremo bestemt at Altea kommune er pliktig til å betale eiendomsutvikleren Altea Futura (Grupo Ballester) 7,7 millioner euro, penger firmaet tilførte kommunen da tilsagn om byggetillatelse ble gitt.  

Det enorme byggeprosjektet som både PP og PSOE i sin tid godkjente ville ha medført betydelige endringer i landskapet. Helt fra starten av har planene møtt motstand både fra innbyggere i Altea, fra opposisjonspartiet Esquerra Unida, fra partisamarbeidet Bloc og fra forskjellige miljøorganisasjoner.

Økonomiansvarlig i Altea kommune, Pedro Barber, sier til media at enigheten mellom PP og PSOE om utbygging i Sierra Bernia kom på plass i en tid da økonomien så annerledes ut og at det i dag hersker tverrpolitisk enighet om at prosjektet ikke er bra for kommunen. Det opplyses også at avgjørelsen om å stoppe prosjektet harmonerer med de forestående reformene i kommunal plan for utbygging (Plan General de Ordenación Urbana), der det heter at området skal fredes. I følge den nåværende kommuneledelsen, bestående av PP og Cipal, er det ingen vei tilbake for prosjektet fordi man har innsett at vern av det aktuelle området er det beste for Alteas fremtid.
 

Relaterte saker

- Advertisement -