Altea bedre rustet mot oversvømmelser

Publisert

Altea vil bli bedre rustet mot oversvømmelser. Byens kommuneledelse har besluttet å utbedre dreneringen på hovedveien (N-332) ved El Planet. Flere kummer er allerede byttet ut for å kunne ta unna mer vann. Veien er et nasjonalt ansvar. Det er imidlertid Altea kommune som selv må ta regningen, etter at staten avslo å bevilge penger til formålet.

Hver gang det kommer mye nedbør nord på Costa Blanca fylles deler av hovedveien ved El Planet med vann (Carretera Nacional 322) . Alteas kommuneledelse har lenge ment at oversvømmelsene på stedet skaper farlige situasjoner. Ansvarlige for samferdsel i kommunen tok derfor kontakt med departementet som har ansvar for det nasjonale veinettet i Spania, Ministerio de Fomento.

Altea kommunes forespørsel ble imidlertid avvist. Fordi kommunen anser arbeidet som viktig, har de likevel valgt å gjøre utbedringen og vil selv ta regningen.

De nye kummene ved El Planet tar unna tre ganger så mye vann og vil ikke så lett blokkeres av blader, søppel og annet som kommer flytende med vannet, opplyser kommunen.

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter