Ber om strengere vern for Altea-bukten

Publisert

Instituttet IES som har fokus på miljøet langs kysten ber om langt strengere vern for Albir-bukten. Sportsfiske fra båt og fra land bør forbys helt i deler av Altea og Benidorm.

IES ber om at det opprettes et naturreservat i det som i dag er naturparken Sierra Gelada og Altea-bukten, et areale på 4.351 hektar. I arealet man ber beskyttes er det korallrev og tareskog hvor flere arter fisk allerede i praksis er utryddet av sportsfiskere. Dykkere forteller om arter man jevnlig så bare få år tilbake som nå er helt borte.

Forslaget fra IES sier det skal bli forbudt å fiske med stang fra land og sportsfiske fra båt i La Olla i Altea, La Cala i Benidorm og Sierra Gelada. Deler av området har allerede en type beskyttelse som gjelder korallene men båter ankrer i det samme området og lange arr er klart synlige i både koraller og tareskogen (Poseidon) fra båter som har dradd ankeret over bunnen.

Verket som Sierra Helada har er svært begrenset og det er store mangler med håndhevingen.

Blir forslaget realitet blir det:

– Forbudt å med både sportsfiske og profesjonelt fiske.

– Forbudt å ankre, man må benytte seg av bøyer e.l.

– Forbudt å hente ut sand eller stein fra bunnen.

– Forbudt å bruke motoriserte farkoster knyttet til dykking som undervannscooter.

– Forbudt å hente opp dyr.

I gruppe eiere av vannscootere og sportsfiskere sier de vil protestere mot forslaget.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter