Altaz del Pi: Bøtelegger fire privatpersoner og to selskaper å kaste søppel

Publisert

Seks bøter på to dager. Politiet i Alfaz del Pi har åpnet tiltale/bøter for “ukontrollert dumping” mot fire enkeltpersoner og to selskaper i kommunen. Det gjeldende kommunale reglementet for ukontrollert deponering av søppel, avfall, hageavfall og andre gjenstander på offentlig vei gir bøter fra 600 til 1500 euro.

Rådmennene for tekniske tjenester, renhold, miljø og offentlig sikkerhet samarbeider om en kampanje for å kontrollere og overvåke “en usivilisert praksis som vi vurderer å henvise til påtalemyndigheten fordi vi mener den kan utgjøre en forbrytelse mot miljøet”, sier Toni Such, rådmann for offentlig sikkerhet og talsmann.

Rådmannen advarte om at årvåkenheten vil fortsette å bli styrket “for å bekjempe denne dårlige praksisen med å deponere alle slags husholdningsartikler og avfall utenfor de etablerte punktene”. “Dette er ikke bare en mangel på respekt for veirommet” fra bedrifters og privatpersoners side, påpeker rådmannen, men “også et folkehelseproblem som i tillegg skader kommunens omdømme”. For å kunne gjennomføre denne overvåkings- og kontrollkampanjen er det viktig at innbyggerne samarbeider, og derfor oppfordres de til “å sende oss bilder og videoer av lovbrytere som kaster avfall der det ikke hører hjemme”.

To steder å kasta avfallet

Byrådet minner om at det finnes to miljøstasjoner, en i l’Albir og en i sentrum av l’Alfàs, i gatene Tauró og Reino Unido, der husholdningsavfall som ikke kan kastes i søppelkassene, som for eksempel søppel, husholdningsartikler, beskjæringsavfall og elektronisk utstyr, kan håndteres på riktig måte.

Nærmere bestemt tar de rene punktene imot papir og papp, glass, emballasje, batterier, elektriske apparater og husholdningsapparater, oljer, aerosoler, røntgenstråler, lysstoffrør, bråte fra mindre arbeider i hjemmet, husholdningsartikler, metallskrap og vegetabilsk avfall. Kort sagt, alt avfall som ikke kan kastes i søppelkassene på gaten.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter