Alicante: Hvert fjerde næringslokale står tomt

Publisert

Krisen har rammet små forretningsforetak i Alicante hardt, og selv om det ser ut til at de siste økonomiske tallene indikerer en liten vekst i åpningen av kommersielle bedrifter er faktum at utskiftningen er svært høy og at mange butikker allerede har stengt dørene for godt.

Krisen har rammet små forretningsforetak i Alicante hardt, og selv om det ser ut til at de siste økonomiske tallene indikerer en liten vekst i åpningen av kommersielle bedrifter er faktum at utskiftningen er svært høy og at mange butikker allerede har stengt dørene for godt.

Tallenes tale er klar. Av de 14.499 butikker, næringslokaler og industrieiendommer som finnes i Alicante, står 3.477 er per dags dato lukket. Det vil si at en av fire butikker i byen er stengt. I tillegg har kommunen avdekket at det finnes ytterligere 1.500 butikker til leie.

Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Alicante kommune. Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med utviklingen av en mobilapplikasjon som gjør det mulig å vite status for alle næringslokalene i byen.

Avdelingene av handel og modernisering i Alicante kommune har nylig utviklet et omfattende dataprogram som gjør det mulig å vite i detalj hvor næringslokalene er plassert i byen, både det gjelder urbane og industriområder.

Appen gir et kommersielt kart over Alicante og brukerne muligheten til å søke på lokale områder, distrikter, gater, kvadratmeter, sektor aktivitet, type og status (åpen, lukket, til leie, for salg).

Informasjonen i mobilapplikasjonen vil bli oppdatert hver sjette måned for å gi et mest mulig korrekt bilde av virkelighet.

Målet med utviklingen av applikasjonen er å tiltrekke seg investorer som er interesserte i å ta over tomme bygninger, samt gjøre det enklere å leie eller kjøpe næringslokaler i byen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter