Alfaz-ordfører utsatte avhør på nytt

Publisert

PSOE´s ordfører Vicente Arques i Alfaz del Pi skulle torsdag 23. februar ha vært avhørt av domstolen i Benidorm for misbruk av offentlige midler og dokumentforfalskning. Ordføreren har imidlertid nok en gang utsatt sin forklaring, denne gangen ved å presentere en skriftlig innsigelse mot anklagen samme dag som rettsavhøret skulle vært holdt. Det er andre gang ordføreren utsetter avhøret.

Ordfører Arques var først innkalt til avhør den 25. januar i år. Møtet ble imidlertid utsatt med den begrunnelse av advokaten hans var syk. Avhøret ble da flyttet til 23. februar.

Ordføreren har nå utsatt forklaring på nytt. Denne gangen skal omstendelige spanske rettsprosessregler ha blitt utnyttet til å presentere en skriftlig innsiglese, rett før rettsavhøret skulle vært holdt. Dermed måtte saken utsettes, ettersom dommere er pliktige til å behandle slike innsigelser før de kan gå videre med et rettsavhør.

Les også: Rettsavhør av ordfører Arques utsatt

Ordfører Vicente Arques (PSOE) og byråd for økonomi Maite García (PSOE) er beskyldt for urettmessig å ha dekket utgiftene til begravelsen av en av kommunens ansatte. For å legitimere utgiften skal den avdøde formelt ha blitt kategorisert som «ubemidlet», noe som åpnet for at begravelsen kunne skje på kommunens regning.

Dersom dette medfører riktighet, vil det – foruten utgiftene som er betalt av det offentlige – kvalifisere til dokumentforfalskning. I tillegg er de to byrådene anklaget for å ha misbrukt kommunens firmabiler til privat kjøring for PSOE i Alfaz.

Anmeldelsen av de to byrådene skal ha blitt fremsatt i 2015 og kommer fra en av kommunens innbyggere. Maite García skal imotsetning til ordføreren ha stilt opp til rettsavhøret 23. februar.

 

Trenering av rettssaker et problem i Spania

Det utstrakte klageadgangen på rettsbeslutninger i Spania gjør det mulig for forsvarere å trenere klienters rettsaker over lengre tid. Et eksempel på det er Urdangarin-saken som startet allerede i 2011, men som blant annet på grunn av de utallige innsigelsene fra de tiltalte ikke kom til rettssak og dom før i år.

Les også: Prinsessen “frikjent”, ektemannen fikk 6 års fengsel

Det samme gjelder rettssaken mot tidligere ordfører i Alicante, Sonia Castedo (PP), som ble tiltalt for korrupsjon i 2012, en sak som fremdeles ikke er kommet til avsluttende rettsbehandling.

Castedo skal blant annet på et tidlig tidspunkt ha bedt om et ekstraordinært rettsmøte for å forklare seg for dommeren, noe hun fikk innvilget. Under møtet skal hun ha brukt to timer på å hevde sin uskyld, uten hverken å adressere punktene i tiltalen eller legge frem ny dokumentasjon i saken. Etter dette skal hun ha forsinket rettsbehandlingen ytterligere ved gjentatte ganger å anke tiltalespørsmålet. Dette skal ha skjedde uten at det ble presentert nye argumenter, kun gjentagelser av de samme påstandene som retten allerede var blitt forelagt.

Les også: PP-ordfører trenerer rettssak

De mange kravene som fremmes underveis i slike saker i Spania, gjør at det kan gå flere år før rettssaken kommer opp. Årsaken er at alle skriftlige henvendelser må besvares skriftlig av dommeren i saken. I tillegg fører påstandene som fremsettes i mange tilfeller til at nye forhold må etterforskes og at det må foretas nye avhør. Både tid og penger går med i prosessen, ofte uten at påstandene holder vann eller får noen betydning for utfallet av saken.

Les også: Høyesterett drukner i PPs korrupsjonssaker

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter