Alfaz: Høyere bøter for bråk og støy

Publisert

Alfaz del Pi kommune har vedtatt nye regler mot bråk og støy. Reglementet er omfattende og gjelder alle former for lydforurensning det være seg bråk fra utesteder, anleggsarbeid, motorstøy fra kjøretøyer eller bruk av fyrverkeri ved fiestaer. Anvendelse av maskiner og annet utstyr med høyt støynivå skal reguleres strengere og vil forbys etter bestemte tidspunkter på kvelden og på helligdager. Bryter man reglene kan man bli straffet med bøter opptil 2.400 euro.

Det nye reglementet mot støy som ble vedtatt av kommunen fredag 25. april er på hele 56 punkter og har som overordnet mål å gi innbyggerne i Alfaz del Pi en bedre beskyttelse mot støy så vel privat som på offentlige sted. Mindre brudd på støyreglene vil straffes med bøter på opptil 600 euro (ca. 5.000 kroner). Her inngår for eksempel bruk av kjøretøyer som grunnet høyt støynivå ikke blir godkjent ved teknisk kontroll og annet bråk på opptil 6 desibel over tillatt støygrense der aktiviteten er regulert. Større forseelser straffes med bøter opptil 1.200 euro (ca 10.000 kroner). Her inngår anleggsarbeid, fiestaer med fyrverkeri der det ikke er gitt spesiell tillatelse, annen type høylytt aktivitet der konsesjon mangler eller der støynivået overskrides med mellom 6 og 15 desibel.

I de groveste tilfellene vil det kunne gis bøter på opptil 2.400 euro (nærmere 20.000 kroner). I slike tilfeller vil lisensen for den bestemte aktiviteten bli inndratt dersom støyen er på mer enn 15 desibel over tillatt nivå eller dersom det er tatt i bruk maskiner og annet utstyr som er forbudt eller krever særskilt godkjennelse.

I tillegg til bøter i forskjellige størrelsesordener, er det vedtatt regler for oppsyn og kontroll, påbud om skilting og indikasjon på hva som er tillatt støynivå. Det åpnes også for at man i spesielt utsatte nabolag kan gå inn for mer permanente tiltak for å redusere støynivået. På oppfordring fra innbyggere eller ved kommunens eget initiativ kan slike steder bli klassifisert som «støy-mettede områder», Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), noe som åpner for særskilte tiltak som for eksempel å stenge gater for biltrafikk på bestemte tider av døgnet, regulere åpningstider for uteliv og fritidsaktiviteter og være strengere med å tildele konsesjoner og lisenser. Målet med de nye reglene er å få ned graden av lydforurensning og i samarbeid med innbyggerne i kommunen få bukt med problemene som støy skaper.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter