Alfaz del Pi: Innbyggertallet “redusert” med over 3.000

Publisert

Fra 2016 til 2017 er det registrerte innbyggertallet i Alfaz del Pi redusert med over 3.000 personer, de fleste av dem utenlandske statsborgere. Kommunen mener tallet er feil og har klaget beregningene inn til statens delegasjon i Alicante. I følge byrådet koster tapet av innbyggere kommunen over én million euro i statsstøtte. Dersom trenden fortsetter i 2018, vil også bystyret måtte reduseres fra dagens 21 til 17 politikere.

Statlig støtte til kommuner i Spania er basert på byens registrerte folketall (Padrón). En reduksjon på rundt 3.100 innbyggere i Alfaz del Pi betyr i følge kommunen over én million euro mindre i statsstøtte. Dersom ikke trenden bremses i løpet av 2018, vil man i tillegg til en slunknere kommunekasse også måtte redusere bystyrets størrelse fra dagens 21 til 17 representanter.

Alfaz del Pi kommune stiller seg spørrende til statens beregninger, et tall som ble publisert av det nasjonale statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE) den 1. januar i år. Kommuneadministrasjonen står for registreringen av innbyggerne (empadronamiento). Til syvende og sist er det imidlertid den spanske stat som godkjenner antallet.


Staten godkjenner ikke kommunens tall

Bare 90 prosent av kommunens registrerte innbyggertall er blitt godkjent. I fjor var antallet innskrevne innbyggere på 21.494 personer. I løpet av 2017 er dette blitt redusert til 18.394, rundt 15 prosent lavere. Kommunen mener tallet ikke er representativt. Kommunen har allerede klagd inn fjorårets tellinger til statens delegasjon i Alicante (Delegación del Gobierno de Alicante).

Kommuneledelsen mener innbyggere feilaktig er blitt utelukket fra statens beregninger og at alle som står i kommunens register faktisk oppfyller kravet til innbyggerstatus. I klagen til staten vises det blant annet til forbruk av vann og søppeltømming som indikasjon på at innbyggerne virkelig bor i kommunen. Alfaz del Pi er en turistkommune noe som betyr at mange av de som til enhver tid oppholder seg i kommunen ofte bare er på besøk.

At mantallet kan inneholde mange fraflyttede og døde personer er ikke ukjent i Spania. Kommunene overser selv registeret og overføringer fra staten er direkte koblet til antall registrerte innbyggere.


Samme problem i La Nucía

Også nabokommunen La Nucía sliter med samme problem. Det siste året er antallet innbyggere gått ned med rundt 2.000 personer til 18.548. I likhet med Alfaz del Pi mister byen statlige midler og må dersom utviklingen fortsetter i samme retning redusere bystyrets størrelse fra 21 til 17 representanter. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter