20.7 C
Alicante
30.4 C
Málaga
22.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Alfaz del Pi: Gangbro over N332 igangsettes før nyttår

I Alfaz del Pi sier kommunen man vil gå i gang med arbeidet med å sette opp en ny gangbro over den sterkt trafikkerte N332. Broen vil knytte sammen Albir og Alfaz del Pi for gående og syklister. Rådhuset har ikke publisert noen detaljer for nøyaktig plassering eller design på den nye broen som i sin helhet skal betales av Valencia-regionen av  midler de har fra EUs program for regional utvikling, hvor også Norge bidrar gjennom EØS-avtalen.

Under en presentasjon for kommunens investeringsplan for neste seks årene lovte ordfører Arques at gangbroen skal igangsettes innen utgangen av 2018.

Prosjektet er del av en større plan om å forbedre infrastruktur i Albir og bedre koble denne viktige bydelen, hvor byens næringsliv i hovedsak ligger til Alfaz del Pi hvor mesteparten av byens innbyggere tradisjonelt har bodd.

Relaterte saker

- Advertisement -