Alfaz del Pi: Foya Blanca får nytt nett for vann og kloakk

Urbanisasjonen Foya Blanca er en av de eldste i Alfaz del Pi. Og nordmenn har siden begynnelsen vært blant den største gruppen eiere her. Blant annet ligger institusjonen Reuma Sol i denne urbanisasjonen hvor man finner svært gammel og ofte mangelfull infrastruktur.

Over flere faser vil urbanisasjonen Foya Blanca få fornyet sitt kloakknett og ledningsnett for vann. I første fase er det «hovedgaten» Calle Suce hvor arbeidene begynner samt en del av Calle Violeta. Denne fasen har et budsjett på 380.000 Euro og man begynner å grave over nyttår.

Resirkulere «brukt» vann

I tillegg til å bytte ut gamle rør vil man legge et nytt ledningsnett som skal tillate gjenbruk av deler av avløps-vannet fra boligene i Foya Blanca. Dette vannet skal brukes til å vanne grøntområdene i området.

Relaterte saker