Alfaz del Pi: Flytter grensen til naturpark

Publisert

Kommuneledelsen i Alfaz del Pi har lagt fram en ny regulerinsplan og kritiseres nå av opposisjonspartiet Partido Popular (PP) for å flytte på “markagrensen” for naturparken Serra Gelada som ble godkjent i 2005.

Opposisjonspartiet uttaler seg kritisk til forslaget til kommunens nye reguleringsplan, og er negative til det de mener er et forsøk fra kommuneledelsens side til å “flytte ut” flere private eiendommer av den vernede parken. Eiendommene som i dag faller under naturparken Serra Gelada kan ikke utbygges, noe som kan forklare motivet på å flytte grensen til parken.

Ikke uventet stiller Alfaz del Pi kommune seg uforstående til kritikken og mener at den nye reguleringsplanen nå tilpasses virkeligheten på bakken. Kommunen sier i et uttalelse at forslaget ikke innebærer en ny markagrense, men at reguleringsplanen som ble godkjent i 2005 revideres for å ta hensyn til naturparkens reelle utformingen.  

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter