Alfaz del Pi: EU-midler til Norsk institutt

0
211

Alfaz el Pi kommune ønsker å søke EU-midler til etablering av ”Norsk institutt – senter for studier og forskning på norsk språk og kultur”. Ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques, og finansministeren Juan Carlos Moragues holdt 4. juni et arbeidsmøte i Centro Social i Albir for å diskutere mulig finansiering av prosjekter med EU-midler.
Finansminister Moragues vedlikeholder kontakt med det kommunale aksjeselskapet og en bred representasjon av grupper, foreninger og entreprenører, samt den norske konsulen Jan Arild Nilsen.

Alfaz el Pi kommune ønsker å søke EU-midler til etablering av ”Norsk institutt – senter for studier og forskning på norsk språk og kultur”. Ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques, og finansministeren Juan Carlos Moragues holdt 4. juni et arbeidsmøte i Centro Social i Albir for å diskutere mulig finansiering av prosjekter med EU-midler.
Finansminister Moragues vedlikeholder kontakt med det kommunale aksjeselskapet og en bred representasjon av grupper, foreninger og entreprenører, samt den norske konsulen Jan Arild Nilsen.
Under møtet understreket han at over 57 % av befolkningen registrert i Alfaz del Pi er fra andre nasjonaliteter. Av de nesten 100 nasjonalitetene, er den norske kolonien den største. Finansministeren mente derfor at etablering av ”Norsk Institutt er et av prosjektene som det bør satses på.
Finansministerens hensikt med besøket var å informere om nye EU-fond og å diskutere og gi klarsignal for kommunale prosjekter som kunne søke tilskudd via EU. Han understreker at samspillet mellom miljø, teknologisk innovasjon, næringsutvikling, helse, sport, kultur og investeringer som er bærekraftig både fra økonomisk og sosialt synspunkt vektlegges i behandlingene av EU-søknadene.