12 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.3 C
Las Palmas de Gran Canaria

Alfaz del Pi: Enda høyere kommunale avgifter

Innbyggerne i Alfaz del Pi kan komme til å måtte betale mer for søppeltømming i tiden fremover. Avgiften per tonn søppel som kommunen betaler ved avfallsdeponiet i El Campello skal nemlig opp med 12 %. Fordi kommunekassen er tom, er det ventet at avgiftsøkningen blir belastet den enkelte innbygger.

I følge avisen 7-Sietedías skal ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques (PSOE), tidligere ha sagt at dersom avgiften økes, må prisene settes opp. Det gjenstår likevel å se hvilken beslutning kommunen kommer frem til.

Innbyggerne i Alfaz del Pi kan komme til å måtte betale mer for søppeltømming i tiden fremover. Avgiften per tonn søppel som kommunen betaler ved avfallsdeponiet i El Campello skal nemlig opp med 12 %. Fordi kommunekassen er tom, er det ventet at avgiftsøkningen blir belastet den enkelte innbygger.

I følge avisen 7-Sietedías skal ordføreren i Alfaz del Pi, Vicente Arques (PSOE), tidligere ha sagt at dersom avgiften økes, må prisene settes opp. Det gjenstår likevel å se hvilken beslutning kommunen kommer frem til.

Avgiftsøkningen gjelder uavhengig av den pågående konflikten mellom renholdsfirmaet Fomento de Construcciones y Contratas og Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia.

Alfaz del Pi har allerede noen av områdets høyeste kommunale avgifter.

Relaterte saker

- Advertisement -