Albir: Sommermarkedet kan være ulovlig

Publisert

Opposisjonspartiet Partido Popular (PP) hevder Alfaz del Pi’s sosialistiske ordfører Vicente Arques ved å tillate markedet på parkeringsplassen ved FRAX-stiftelsen har opptrådt ulovlig, på grunn av alvorlige uregelmessigheter i kommunens administrative behandling av saken, og uansvarlig, grunnet skadevirkningene overfor mange av områdets kjøpmenn.

Opposisjonspartiet Partido Popular (PP) hevder Alfaz del Pi’s sosialistiske ordfører Vicente Arques ved å tillate markedet på parkeringsplassen ved FRAX-stiftelsen har opptrådt ulovlig, på grunn av alvorlige uregelmessigheter i kommunens administrative behandling av saken, og uansvarlig, grunnet skadevirkningene overfor mange av områdets kjøpmenn.

I et intervju med El Periodic sier lokallederen i Partido Popular, Maita Huerta, at selskapet som er ansvarlig for driften ved sommermarkedet i Albir har nære forbindelser til sosialistpartiet PSOE. Det lokale opposisjonspartiet i Alfaz del Pi har anmeldt det påståtte tilfellet av korrupsjon.

Talskvinnen sier hun har mottatt en rekke henvendelser fra hotelleiere og handelsmenn i området hvor de bedyrer sin hjelpeløshet overfor denne alvorlige situasjonen de har havnet i. Opposisjonspartiet PP oppfordrer ordføreren til umiddelbart å stenge markedet, i det minste til entreprenøren opptrer i samsvar med loven. Før slike markeder kan tillates mener talskvinnen at kommunen må komme til enighet med butikkeierne som direkte berøres og lokalbefolkningen.

Maite Huerta sier en lang rekke uregelmessigheter har blitt begått i denne saken. Blant annet mener hun at godkjenningen av lisenssøkerens selskap ble foretatt uten at denne har fremvist nødvendig autorisasjoner for å drive marked på offentlig grunn. Hun mener det også er mistenkelig at konsesjonen er gitt til Business Beach Marina Baixa S.L. Selskapet drives av Salvador Marcet Navio, som har et nært forhold til sosialistpartiets Vicente Pérez Llorens.

Partiet har nå satt sin juridiske avdeling på saken for å iverksette de nødvendige rettslige skritt og forfølge mulige uregelmessigheter i konsesjonen for sommermarkedet i Albir.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter