Advarer mot problematiske leietakere

Publisert

Signe Delso kom til Spania i 1973 og driver til daglig Museo Delso i Alfaz del Pi. Mot slutten fjoråret besluttet 76-åringen å selge eiendommen da den ble for mye for henne å vedlikeholde. Det skulle vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.

Signe Delso kom til Spania i 1973 og driver til daglig Museo Delso i Alfaz del Pi. Mot slutten fjoråret besluttet 76-åringen å selge eiendommen i kommunen da den ble for mye for henne å vedlikeholde. Det skulle vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring.

-En fredag rundt midten av september fikk jeg besøk av et lokalt meglerfirma som hadde med seg et norsk ektepar fra Drøbak som ville kjøpe eiendommen. De var meget begeistret over eiendommen og etter noen møter med megleren ble det til at de skulle leie noen måneder før kjøpet.

Og, slik ble det. Leiekontrakt på 5 måneder ble utferdiget av megleren og skrevet under av partene.

-Dette er min lykkedag, tenkte jeg. Så mye kunne jeg ta feil. Alt var fryd og gammen i 3 måneder, men så ble det bråslutt på betaling av husleie, strøm, vann og alarm. De norske leietakerne lovet at pengene skulle komme inn på kontoen min hver dag, noe som viste seg å være blank løgn. Jeg klagde selvfølgelig til meglerfirmaet, slik det står i kontrakten, men jeg fikk ingen hjelp til å inndrive leien. Dager ble til uker og måneder uten at husleien kom inn på kontoen min. Jeg ringte stadig til megleren for å få hjelp, uten resultat. Til slutt måtte jeg bare få spansk advokathjelp til å få leietakerne ut av mitt hus. Også det ble en kamp. Leietakeren returnerte aldri nøklene og jeg måtte til slutt bryte opp døren for å få tilgang til mitt eget hjem, sier en oppgitt Signe Delso.

Etterlyser mer kunnskap og veiledning fra megler
Pensjonisten er skuffet over at ikke eiendomselskapet viste større innsikt i utleieloven slik den er i dag.

-Den nye husleieloven i Spania har fortsatt ikke trått i kraft og ifølge den gamle loven har leietaker all rett og huseier ingen, mener Signe Delso. Leiekontrakten mister ikke sin gyldighet selv om leietiden utløper og fornyes automatisk til evig tid om den ikke blir oppsagt med en Burofax, kunne advokaten fortelle meg. Meglerfirmaet burde også ha vært mer aktiv og at jeg ikke har mottatt mer støtte og veiledning.

Signe Delso mener også at eiendomsmeglerne bør gjennomføre mer utfyllende bakgrunnssjekk på leietakerne. Hun innrømmer at opplevelsen har gjort henne vondt og frustrert og gitt henne et betydelig pengetap.

-Denne perioden har vært slitsom, både fysisk og psykisk. I tillegg til det økonomiske tapet mangler mange ting fra hus og have, for eksempel antikviteter og hageverktøy. Dessuten er eiendommen absolutt ikke i den stand den var da leietakeren overtok. Jeg håper nå at min historie kan hjelpe andre til å unngå noe lignende.

Ingen garanti mot problematiske leietakere
Den norske advokaten Erik Saunes i advokatfirmaet ScanLaw i Albir sier at det dessverre ikke er mulig å garantere seg mot problematiske leietakere.

-Det ligger et avtaleforhold i bunn for enhver utleiekontrakt og man må være bevisst på risikoen man løper som utleier. Det er beklageligvis ikke mulig å garantere at leietaker oppfyller betingelsene i utleiekontrakten og betaler for seg. Som et generelt råd til alle som ønsker å leie ut boligen sin vil jeg nok anbefale at de bør be om attest fra tidligere leieforhold, selv om selvfølgelig heller ikke dette er et vern mot dårlige leietakere. Leietaker har et særskilt vern, og slik må det være, men enhver som ikke betaler må kastes ut understreker advokaten. Når leietakere ikke betaler kan de kastes ut, derimot er det viktig å huske på at der det ikke betales kan heller ikke megler gjøre noe.

Ventetid og underbemanning ved domstolene
Den nye utleieloven skulle korte behandlingstiden for denne typen tvister, men underbemannede domstoler sliter fortsatt med lang ventetid.

– Dersom man skiller kravet om utestående husleie og utkastelsen kan dette siste gå fort. Uansett, det er en dommer som må ta beslutningen om utkastelse. Domstolen må i følge den nye utleieloven agere innen en viss periode. Imidlertid har domstolen for eksempel i Benidorm lang ventetid og er underbemannet. Problemet med slike saker i Spania er at prosessen uheldigvis tar for lang tid,avslutter Erik Saunes.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter