7 millioner Euro til bedre infrastruktur

Publisert

Representanter for Alicante-provinsen besøkte Alfaz del Pi for å fortelle om 7 millioner Euro som i stor grad allerede har vært kunngjort ved flere anledninger tidligere.

Det handler om regionale midler som går til prosjekter som “sykkelvei” i Alfaz del Pi og forbedringer og vanlig vedlikehold av veinettet. Det man i Alfaz del Pi kaller sykkelvei mangler fysiske hinder som skiller biler fra myke trafikanter. I de fleste strekningene handler det om rødmaling som dekker den delen av veibanen som skal være reservert syklister.

Man trakk også frem forbedringer av veien som kobler Alfaz del Pi til Bello Horizonte urbanisasjonen i La Nucia kommune.

2.2 millioner er brukt

Det ble lagt frem informasjon som viser at i perioden 2019 til 2022 er det brukt 2.2 millioner Euro av midler fra Alicante-provinsen på veinettet i Marina Baixa-nærområdet. 3.9 millioner Euro er summen av andre prosjekter som i stor grad er på vei. Blant dem prosjektet som handler om å bedre knytte Albir sammen med Alfaz del Pi.

Blant prosjektene som ennå ikke er påbegynt er forbedringer av veien mellom Villajoyosa og Finestrat.

Bidrag fra EU

De fleste infrastruktur-prosjektene har fått store bidrag fra EUs fond for regional utvikling. Norge er et av landene som bidrar til slike EU-fond gjennom EØS avtalen som sikrer nordmenn like rettigheter i Spania.

Det nærmer seg lokale og regionale valg i Spania. Det er i lys av dette man må se “kunngjøringen” av store investeringer i lokal-området.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter