3.500 nye boliger og mer idrett

Publisert

Ikke langt fra sentrum og byens kjente idrettsanlegg finner man området “La Serreta”. Her har det over flere årtier vært snakket om å utvide byen med en ny urbanisasjon. I følge La Nucias ordfører, Bernabe Cano, er prosjektet nå nære ved å bli en realitet. Det vil gi kommunen opptil 12.000 nye innbyggere fordelt på 3.500 boliger.

Ordføreren sier maskinene allerede er i gang. I området nære idrettsanlegget “Ciutats Deportiva Camilio Cano” jobber man med å tilrettelegge et areal på 1.8 millioner kvadratmeter.

PAI La Serreta

Opprinnelig ble landområdet kjøpt tilbake i 2006. Det ble lagt ut 6.8 millioner Euro som “aval” til rådhuset, en slags avgift for at rådhuset godkjenner prosjektet. I 2007 ble prosjektet godkjent og arealet ble fordelt mellom grunneierne etter at arealer for infrastruktur etc var trukket bort. Diverse formelle problemer dukket opp i kjølvannet av krav fra regionale myndigheter i Valencia hvor en endelig omregulering fra kommunalt nivå må godkjennes regionalt.

Ordføreren sier det har vært en svært lang prosess med mye tekniske problemer. Men han mener at prosjektet representerer byens fremtid.

3500 boliger og seks rundkjøringer

Han forteller at det anlegges 257.657m2 vei hvor det skal anlegges seks nye rundkjøringer. Det hele kobles til rundkjøring nummer en i La Nucia mot Carretera de Altea. Dette gir trafikken en ny rute så mange vil slippe å kjøre gjennom sentrum, med det får man mindre trafikk i La Nucia. Et areal på 450.000 m2 settes av til sportsinstallasjoner. 800.000 m2 av skogen skal bli stående og man legger opp til 25 kilometer med sykkelstier.

I området som grenser mot veien som går ned til Benidorm vil man tilrettelegge et areal på rundt 100.000 m2 for butikker og næringsformål.

Det skal føres opp 3.500 nye boliger i området. Det vil øke innbyggertallet med opptil 12.000 mener ordføreren. I dag er det 19.000 registrerte innbyggere i La Nucia. Men man mener det reelle tallet er nærmere 40.000.

Lokalvalg i 2023

I Spania vil det bli arrangert lokalvalg i mai 2023. Prosjekter som presenteres frem til da må ses i lys av valgkampen og mulige endrede prioriteringer etter valget.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter