26 meter høy heis blir turistattraksjon i Finestrat

Publisert

I Finestrat vil kommunen bygge en 26 meter høy heis som tar opptil 13 personer høyt opp til kapellet Santísimo Cristo del Remedio. Den nye attraksjonen vil, foruten å gjøre denne delen av byen mer tilgjengelig, fungere som et utsiktspunkt til Puig Campana-fjellet. Landskapsintegrasjonsstudien er i ferd med å bli ferdigstilt, noe som vil gjøre det mulig å fortsette prosessen med å innvilge byggetillatelse.

Prosjektet går tilbake til februar 2020, da bystyret bestilte utarbeidelsen av prosjektet. To år senere ble det godkjent og presentert i samfunnet, til applaus fra noen naboer og kritikk fra andre på grunn av den visuelle påvirkningen. Etter dette krevde ordfører Juanfran Pérez Llorca at selskapet skulle endre estetikken og tilpasse designet slik at det ble mindre synlig og så gjennomsiktig som mulig.

Resultatet av disse endringene er den foreslåtte nye heisen, som har et anbudsbudsjett på 680 343,18 euro, inkludert skatter og avgifter, og som finansieres av europeiske Next Generation-midler. For å komme videre i prosessen har bystyret lagt Landscape Integration Study ut til offentlig ettersyn i 20 dager fra og med onsdag denne uken, slik at interesserte kan komme med innsigelser.

Ifølge dette dokumentet vil installasjonen bli plassert på Plaça de la Unió Europea, ved siden av fjellsiden og uten å invadere den eksisterende kjørebanen eller fortauet. Den vil oppta et samlet gulvareal på 12,92 kvadratmeter, tilsvarende heissjakten, som skal bygges med armerte betongvegger. På toppen blir det en gangbro i metall 26,36 meter over heisinngangen. Denne broen skal forbinde heisen med adkomsten til Eremitasjen og blir ca. 28 meter lang.

Heisen blir 26 meter høy og vil rage opp i et tårn med en steinfarget betongstruktur “for bedre integrering i landskapet”, som det heter i dokumentasjonen som er vedlagt prosjektet. Heisen, som er dimensjonert for 13 personer, vil ha adkomst fra Plaza de la Unión Europea, i et område ved siden av fjellsiden ved siden av gaten. Når man når toppen, vil man komme ut på en gangbro “laget av brunt metall med blåtonet glass”, fordi det er meningen at den skal smelte sammen “med himmelens farge”, ifølge studien. Den blir 28 meter lang og skal forbinde heisen med den høyeste delen av fjellet, og vil også gi utsikt over byen og til og med Puig Campana ovenfra. I nærheten av dette punktet finnes det allerede et utsiktspunkt til fjellet i enden av El Castell-gaten.

Målet med prosjektet er å gi “mye mer komfortabel” tilgang til Eremitasjen, men også til andre severdigheter som også ligger i det høyeste området, for eksempel El Castell og auditoriet. Det vil også gjøre det mulig å ta seg fra dette området til andre gater i gamlebyen, men med mye mindre vanskeligheter for turister og for beboerne som bor i de bratte gatene.

For å komme til Ermita del Santísimo Cristo del Remedio må man gå fra den nedre delen av fjellet og rundt det gjennom gater med bratt helling. Det er dette prosjektet omfatter, og det er dette som møter besøkende som ønsker å ta seg opp til denne høytliggende delen av byen. Heisen er “en stor fordel for eldre og bevegelseshemmede”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter