23 prosent lever i fattigdom i Valencia

Publisert

Det er den sørgelige konklusjonen i en ny rapport om den økonomiske krisen og sosiale rettigheter gjennomført av CEU Universitetet, Senter for studier av fattigdom og eksklusjon og Caritas i Valencia.

Det er den sørgelige konklusjonen i en ny rapport om den økonomiske krisen og sosiale rettigheter gjennomført av CEU Universitetet, Senter for studier av fattigdom og eksklusjon og Caritas i Valencia.

Studien er basert på økonomiske data for 2013 og første halvdel av 2014, og viser at 23,6 prosent av innbyggerne i Valencia lever i husholdninger med en samlet inntekt som ligger under terskelen for fattigdom.

Communidad Valenciana er dermed den sjette verst stilte selvstyreregionen i Spania. Risikoen for å havne i fattigdom i regionen ligger tre prosentpoeng over gjennomsnittet for Spania og overstiger gjennomsnittet i EU 6,5 prosentpoeng.

De fattige er fattigere enn før
Ifølge forfatterne bak studien, økonomiprofessorene Enrique Lluch og Eduardo Esteve, “har ikke bare antall personer med risiko for fattigdom økt, men de som er fattige er blitt enda fattigere enn før.”

Advarer mot fattigdom blant barn og unge
Studien advarer spesielt mot økningen i fattigdommen blant barn og unge, som før krisen lå under befolkninggjennomsnittet. Med en barnefattigdom på mellom 17 og 25 prosent overstiger denne nå gjennomsnittet for alle andre grupper i befolkningen.

Gjennomsnittlig nominalsinntekt for innbyggerne i Valencia har falt 11 prosent siden 2008, mens BNP per innbygger ble i samme periode redusert med 21 prosent, fra 22.325 euro i 2007 til 18.344 euro i 2013.

Ifølge forfatterne bak studien har fallet av gjennomsnittlig inntekt ført til at inntektsfordelingen skjevere. Inntektsgrupper med lave inntekter har sett sin lønn synker med høyere hastighet enn de som tjener over gjennomsnittet.

Studien understreker også at antall personer med alvorlige vansker med å få endene til å møtes er doblet, fra 10 til 20% i 2013.

Gir opp håpet om jobb
Når det gjelder sysselsetting viser undersøkelsen at fallet i ledighetstallene ikke skyldes jobbskaping, men det forfatterne kaller en «motløshets-effekt.” Alvoret i og varigheten av krisen gjør at mange spanjoler har gitt opp håpet om å finne seg en ny jobb, og går derfor fra å være jobbsøkere til å være inaktiv.

Ungdomsledighet på 60 prosent
Utestengelsen fra arbeidsmarkedet er mest kritisk for arbeidssøkere under 25 år viser forskningsrapporten. For denne aldersgruppen var ledigheten under 20 prosent før krisen satte inn. I andre kvartal av 2014 ligger ungdomsledigheten rundt 60 prosent.

Alicante er den eneste av de tre provinsene i Valencia-regionen hvor sysselsettingen har økt i 2013 og første halvdel av 2014.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter