20 % har brukt cannabis den siste måneden

Ifølge en ny undersøkelse utført av Universidad Internacional Menéndez Pelayo, har 20 % av alle valencianere mellom 15 og 18 år brukt cannabis den siste måneden. Mens 36,2 % av de unge svarer at de har røkt det narkotiske stoffet en eller annen gang.

Ifølge en ny undersøkelse utført av Universidad Internacional Menéndez Pelayo, har 20 % av alle valencianere mellom 15 og 18 år brukt cannabis den siste måneden. Mens 36,2 % av de unge svarer at de har røkt det narkotiske stoffet en eller annen gang.

Cannabis er verdens mest utbredte narkotiske stoff. Gjennomsnittsalderen for å debutere med cannabis i Spania er nå helt nede i 14 år. Ifølge en større undersøkelse utført på høstparten i fjor, økte cannabiskonsumet med 5 % blant unge valencianere i løpet av 2007.

Relaterte saker