1.2 millioner Euro til filtrering av vann

Publisert

Rådhuset i Alfaz de Pi vedtok mot slutten av 2017 at man vil bruke rundt 1.2 millioner Euro på å konstruere et eget filtrerings-anlegg for vann i kommunen. I dag er Alfaz del Pi del av et interkommunalt anlegg som mottar vann fra Guadalest hvor man har demmet opp vannet.

Store mengder nedbør rundt et år tilbake førte til at kloakken oversvømte og blandet seg med byens vannforsyning. Både kloakkrør og rørene som fører vann til og rundt i Alfaz del Pi er i svært dårlig standard. Mye vann lekker ut og oversvømmelse i kloakkavløp er relativt vanlig når det regner.
 
Etter mye regn måtte man rundet et år tilbake sende ut et varsel til byens innbyggere om at rådhuset varslet at man ikke måtte drikke, dusje eller lage mat med vannet fra springen.
 
Kritikere har lenge pekt på at vann forsyningen i området er for dårlig vedlikeholdt. Noe som fører til vannmangel hver sommer. I Altea blir man i mange bydeler bedt om å ikke vanne hagen, ikke fylle bassenget og generelt bruke så lite vann som mulig om sommeren. Ansvaret for vedlikeholdet er delt mellom det private selskapet som til enhver tid har konsesjonen for arbeidet og kommunen som deler ut kontrakten og skal påse at avtalen håndheves. Prosessen rundt tildeling av slike avtaler har ofte ført til anklager om kameraderi eller bestikkelser på Costa Blanca. Innbyggerne ender opp med å betale er for vann og kloakk enn nødvendig samtidig som kvaliteten på tjenestene ikke er hva man burde forvente.
Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter