25.4 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24.7 C
Las Palmas de Gran Canaria

Strømregninga i Spania blir «grønn»

Spania har satt ut i live et nytt system for hvordan alle landets husstander blir belastet for forbruket av elektrisitet.

Forbruket av strøm vil nå ha tre forskjellige priser basert på klokkeslettet. Enkelte forbukere har allerede hatt dette i Spania, dette blir nå standard for alle.

Formålet med endringen er å prise forbruket i henhold til tilgjengelig strøm i nettet, altså lavere priser når det normalt er lavere forbruk og øke prisen når forbruket i nettet er høyest. Hvordan fornybare energikilder som vind og solenergi gir energi til nettet på forskjellige tider av døgnet påvirker også prisingen.

Bruk støm når energi er billigst i Spania

Foruten en mer korrekt prising vil man på denne måten oppfordre forbrukerne til å bruke energi når det er overskudd. F.eks. håper man at eiere av elektriske biler vil velge å lade disse på natten når prisen er lavest og overskuddet av energi er størst. Forbukere oppfordres også til å bruke “timer” funksjoner på aparater som vanskemaskiner og oppvasksmaskiner for så de starter når prisen på energi er lavest.

Topp

Prisen på strøm i Spania blir høyest fra klokken 10.00 til 14.00 og fra 18.00 til 22.00 mandag til fredag så lenge dette ikke er helligdager.

Medium

Klokken 08.00 til 10.00 og 14.00 til 18.00 og 22.00 til 24.00

Billigste strøm

24.00 til 08.00 samt lørdager og søndager i tillegg til helligdager.

På strømregningen i Spania betaler man for tre elementer:

Faktisk forbruk

Avgifter

Leie av måleutstyr

Relaterte saker

- Advertisement -